Adaugat la:

Strategia energetica a României pentru perioada 2007-2020
 


 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă hotărârea privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020.

Obiectivul general al strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață și unui standard de viață civilizat, în condiții de calitate, siguranță în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile. Dezvoltare durabilă
• Creșterea eficienței energetice
• Promovarea producerii energiei pe bază de resurse regenerabile
• Promovarea producerii de energie electrică și termică în centrale cu cogenerare, în special în instalații de cogenerare de înaltă eficiență